szlaki śródleśnych jezior


WARIANT I – trasa rowerowa –DUŻA PĘTLA (ok. 53 km)

Przebieg trasy: Punkt edukacyjny w Stulnie – rezerwat „Trzy Jeziora” – rezerwat „Żółwiowe Błota” – Sobibór – Orchówek – Jezioro Glinki – Osowa – Kosyń – Punkt edukacyjny w Stulnie

Na początku poruszamy się w kierunku jeziora Brudno po ścieżce dydaktycznej „Stulno” oznaczonej kolorem zielonym. Następnie docieramy do jeziora Płotycze. Tam wjeżdżamy na oznakowaną trasę rowerową Włodawa – Wola Uhruska i poruszamy się nią do skrzyżowania dróg ppoż. nr 12 i nr 10. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo wjeżdżając tym samym na zielony szlak, który prowadzi nas do jeziora Perespa (rezerwat „Żółwiowe Błota”), a następnie do miejscowości Sobibór, gdzie mieści się Muzeum i miejsce pamięci byłego Nazistowskiego Obozu Zagłady. Stąd poruszamy się w kierunku północnym wzdłuż torów kolejowych i docieramy do wiaty turystycznej nieopodal stacji kolejowej Okuninka Białe. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i jedziemy drogą asfaltową. Po około 3 km, skręcamy ostro w lewo w kierunku jeziora Glinki. Jedziemy na południe, najpierw szlakiem oznaczonym na żółto, następnie trasą rowerową Włodawa-Wola Uhruska. Na skrzyżowaniu z drogą asfaltową w miejscowości Kolonia Żłobek skręcamy w prawo, a następnie w lewo na Nadbużański Szlak Rowerowy. Tym szlakiem poruszamy się do miejscowości Kosyń. Z Kosynia jedziemy drogą asfaltową do miejscowości Stulno i wracamy na znany już nam parking przy punkcie edukacyjnym.


WARIANT II – trasa rowerowa – MAŁA PĘTLA (ok. 23 km)

Przebieg trasy: Punkt edukacyjny w Stulnie – Jezioro Płotycze – Jezioro Brudno – Wołczyny – Sobibór – Jezioro Perespa – Punkt edukacyjny w Stulnie

Na początku poruszamy się w kierunku jeziora Płotycze zgodnie z zielonymi oznaczeniami ścieżki dydaktycznej. Przy jeziorze Płotycze skręcając w prawo, zjeżdżamy z oznakowanego szlaku w leśną ścieżkę w kierunku jeziora Brudno. Jedziemy prosto, docierając do skraju rezerwatu „Trzy Jeziora” i skręcamy w lewo. Poruszamy się drogą ppoż. nr 13 wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Brudno, dojeżdżając do wiaty turystycznej MOR – Green Velo przy drodze asfaltowej w miejscowości Wołczyny. Skręcamy w lewo i jedziemy Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo do miejscowości Sobibór. Na skrzyżowaniu w Sobiborze jedziemy prosto wjeżdżając do lasu, na trasę rowerową Włodawa – Wola Uhruska oraz zielony szlak pieszy. Droga ta zaprowadzi nas do jeziora Perespa, jadąc dalej docieramy do skrzyżowania z drogą utwardzoną, jest to droga ppoż. nr 12, skręcamy w lewo. Następnie po ok. 600 m odbijamy w prawo z głównej drogi na ścieżkę leśną zwaną „Bandycką drogą”. Trzymamy się tej drogi, aż do skrzyżowania z drogą ppoż. nr 10, gdzie wjeżdżamy na szlak rowerowy Włodawa – Wola Uhruska, który doprowadzi nas z powrotem do punktu edukacyjnego w Stulnie. 

WARIANT III – trasa piesza (ok. 5 km)

Przebieg trasy: Punkt edukacyjny w Stulnie – ścieżka dydaktyczna „Stulno” – Punkt edukacyjny w Stulnie

Trasa stanowi oznakowaną kolorem zielonym ścieżkę dydaktyczną „Stulno”, która pozwala nam poznać osobliwości rezerwatu „Trzy Jeziora”. Tutaj będziemy mogli zobaczyć nie zmąconą ręką ludzką otwartą toń jeziora Płotycze i poczuć uginający się grunt na torfowisku przejściowym tworzącym trudno dostępny pas wokół jeziora Brudno. 

WARIANT IV – trasa piesza (ok. 10 km)

Przebieg trasy: Parking leśny w miejscowości Osowa – Szlak turystyczny „Pętla Sobiborska” – Parking leśny w miejscowości Osowa

Trasa stanowi oznakowany kolorem zielonym szlak turystyczny o nazwie „Pętla Sobiborska” przechodzący przez rezerwat „Żółwiowe Błota” a także miejsce pamięci po Nazistowskim Obozie Zagłady w Sobiborze. Tutaj będziemy mogli zobaczyć skrajnie różne siedliska przyrodnicze jak suche bory z dominującym chrobotkiem i borówką czarną w runie i podmokłe olsy otaczające od południa jezioro Perespa z odznaczającym się od zielonego tła kosaćcem żółtym i kwitnącą na biało okrężnicą bagienną. 


Obiekty historyczno-kulturowe warte szczególnej uwagi:

  • Muzeum i miejsce pamięci przy byłym Nazistowskim Obozie Zagłady w Sobiborze
  • Centrum Edukacji Historycznej „Stacja Sobibór”
  • Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Kosyniu
  • Cmentarz prawosławny w Kosyniu