L

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE 

1.     Ścieżka przyrodnicza „Stulno” - 9.4km - w południowej części Parku znajduje się ścieżka o długości około 6 km, która umożliwia poznanie różnych siedlisk leśnych oraz jeziora Brudno i Płotycze.

2.     Ścieżka przyrodnicza „Leśny skrzat” początek przy budynku Nadleśnictwa Sobibór.

 

 

REZERWATY PRZYRODY

 Na terenie Parku utworzono 6 rezerwatów przyrody: rezerwaty typu wodno-torfowiskowego „Brudzieniec”, „Jezioro Orchowe”, „Magazyn” i „Trzy jeziora” powstały dla ochrony jezior

 i terenów wodnotorfowiskowych z przyległymi doń ekosystemami leśnymi.

1. Rezerwat Przyrody "Trzy Jeziora" 9.5km

2. Rezerwat Przyrody " Jezioro Brudzieniec" 8.6km

3. Rezerwat Przyrody „Jezioro Orchowe”

4. Rezerwat Przyrody „Magazy"

5. Rezerwat Przyrody faunistyczny "Żółwie Błota" 16,4km ustanowiony dla zachowania miejsc bytowania i lęgowisk żółwi błotnych

6.  Rezerwat faunistyczny „Małoziemce”, gdzie ochronie podlega kolonia lęgowa czapli siwej.

 

 

 

INNE:


1. Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze 11,6KM

Przy stacji kolejowej Sobibór nie pozostało wiele śladów po hitlerowskim obozie zagłady. Został on zlikwidowany po powstaniu więźniów w 1943 r., które zakończyło się udaną ucieczką części z nich. Obecnie na terenie obozu jest miejsce pamięci i muzeum.

Do ciekawostek tego miejsca należy jeszcze zachowana rampa kolejowa, przy której odbywał się rozładunek transportów kolejowych z ludźmi skazanymi na zagładę. W Sobiborze zachował się także budynek zajmowany w czasie funkcjonowania obozu przez jego komendantów: Franza Stangla i Franza Reichleitnera. Pomiędzy Jeziorem Białym a Orchowym znajduje się kilkadziesiąt kopców ziemnych stanowiących cmentarzysko kurhanowe z II tysiąclecia p.n.e.

Na terenie Parku znajdują się również cmentarze z I wojny światowej oraz pojedyncze mogiły żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w II Wojnie Światowej.

2. Jezioro Białe – 16,1 km – plaża, sporty wodne, paintball, discodrom Hanna, przejazdy autem terenowym po leśnym terenie i park linowy, wędkowanie
3. Jezioro Glinki - plaża 17,7km
4. Wieża widokowa "Orchówek" 19.km z której roztacza się widok na dolinę Bugu i pobliskie bużysko.
5. Trójstyk Granic – punkt graniczny pomiędzy Polską, Ukrainą i Białorusią 22km
6. Rrzeka Bug, leży w otulinie Parku , stanowi wschodnią granicę Polski i Unii Europejskiej – jest to jedna z ostatnich dużych rzek Europy o nieuregulowanym korycie i naturalnej dolinie.
7. Trasa rowerowaGreen Velo
8. Pomnik przyrody "Świerk" 17.5km
9. „Baranie Bagno” Macoszyn Mały – użytki ekologiczne – ekosystem różnorodności biologicznej

 

OKOLICZNE MIEJSCOWOŚCI:

 

CHEŁM - 30KM

- Cmentarz żydowski

- Cmentarz wojenny

WOLA UCHRUSKA

- Wieża ciśnień

- Posąg Świętowita

- Spływy kajakowe starorzeczem Bugu

- festyny m.in. "Nadbużańskie Klimaty" i "Kresy `92"

WŁODAWA - 20KM – miasto powiatowe jest największym skupiskiem zabytków w rejonie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego , do którego granic od strony południowo-wschodniej przylega otulina Parku.

- Kościół parafialny pod wezwaniem św. Ludwika

- Cerkiew prawosławna pod wezwaniem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy

- Wielka Synagoga we Włodawie

- Festiwal Trzech Kultur, który upamiętnia dziedzictwo kulturowe Żydów, Polaków i Rusinów

- Pomnik walk i męczeństwa

- Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem czyli coroczny, cykliczny festiwal muzyczny odbywający się w lipcu

- PARK RODZINNY – labirynt kukurydzy

-  Spływy kajakowe granicznym Bugiem – przystań kajakowa


ORCHÓWEK – niewielka miejscowość położona przy malowniczym starorzeczu rzeki Bug, która w całości otoczona jest otuliną Sobiborskiego Parku Krajobrazowego.

Późnobarokowy poaugustiański kościół parafialny p.w. Św. Jana Jałmużnika wybudowany w II poł. XVIIIw. Wewnątrz znajduje się regencyjny ołtarz główny z elementami rokokowymi i wyposażeniem z XVIII – XIX w.

 

UHRUSK - miejscowość jest oddalona o 7 km na południe od granic Parku.

- Kościół parafialnym p.w. Jana Chrzciciela z XVII w.

- Dzwonnica z XIXw. na rzucie kwadratu a sam kościół został przebudowany w stylu klasycystycznym.

- cerkiew prawosławna p.w. Wniebowstąpienia N.M.P. z II poł. XIX w. wybudowana w stylu klasycystyczno-bizantyjskim z bogato zdobionymi detalami

- kapliczka św. Jana Nepomucena z I poł. XIX w. z ludową rzeźbą o charakterze barokowym.

 

 

ZESPOŁY PAŁACOWO-PARKOWE na obrzeżach Sobiborskiego Parku Krajobrazowego przetrwały do dnia dzisiejszego dawne zespoły dworsko-parkowe w Stulnie, Majdanie Stuleńskim i Wołczynach.